Rugklachten/scheefgroei

LEREN BEWEGEN MET EEN RECHTE RUG

Rugklachten worden veroorzaakt door een verkeerde houding, overbelasting, spanning, een slechte conditie of verkeerd gebruik van de rug. Bij de oefentherapie leer je om je rug zo gunstig mogelijk te belasten en een goede manier dit te gebruiken in alle dagelijkse activiteiten.

In de loop van je kinderjaren groeit je rug, soms kan deze in de puberteit scheef gaan groeien of kan deze op latere leeftijd pijnklachten geven. Het bewegen in alle dagelijkse bezigheden met een goede rechte rug is daarin belangrijk om versterking van klachten en verdere vergroeiingen te voorkomen. Bij jonge pubers wordt gekeken naar een eventuele scheefgroei en zij leren vervolgens hoe hun rug goed te gebruiken.

Bent u geen puber maar heeft toch rugklachten ook dan kunt u leren hoe uw rug in uw eigen persoonlijke situatie goed te belasten zodat klachten verminderen en voorkomen worden.