VERWIJZERS

 Bukken, tillen, zitten, lopen … Mensen bewegen de hele dag en vaak gaat dit onbewust. Iedereen heeft zijn eigen houding en manier van bewegen, maar sommige gewoontes zijn belastend voor het lichaam. Er ontstaan klachten aan bijvoorbeeld rug, nek of schouder. Ook door bepaalde afwijkingen van het bewegingsapparaat kunnen problemen ontstaan. De oefentherapeut biedt een structurele oplossing voor deze klachten.

De oefentherapeut is specialist in het aanleren van gezond beweeggedrag. Oefentherapie Cesar-Mensendieck is een paramedische interventie gericht op het voorkomen en verminderen c.q. opheffen van klachten op het gebied van houding en beweging tijdens dagelijkse activiteiten. De oefentherapeut richt zich op het verbeteren van individuele houdings- en bewegingsgewoonten. Hij baseert zich hierbij op zijn kennis van gezond beweeggedrag en benadert dit vanuit het biopsychosociale model. 

Meer info voor verwijsindicaties:
folder
www.oefentherapeuten043.nl

SAMENWERKING

www.vvocm.nl
www.oefentherapie.nl
www.rugindegroei.nl
www.slaapoefentherapie.nl
www.oefentherapieparkstad.nl
www.oefentherapeuten043.nl